หมวดสินค้าหลัก

POL2101 / PS190 สรุปทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง1

ผู้เข้าชม 11,253 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2101S
  • ราคาพิเศษ : 44 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL2101 / PS190 สรุปทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง1

 

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 นครรัฐกรีกและความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต
บทที่ 3 เพลโต (Plato)
บทที่ 4 อริสโตเติล (Aristotle)
บทที่ 5 ความคิดทางการเมืองสมัยกรีกตอนปลายและโรมัน
บทที่ 6 ลัทธิสตอยอิกส์ (Stoicism)
บทที่ 7 คริสต์ศาสนาสมัยต้นกับความคิดทางการเมือง
บทที่ 8 ความคิดทางการเมืองยุคโรมันเสื่อมอำนาจ
(ตอนที่ 1) พุทธศาสนากับความคิดทางการเมือง
(ตอนที่ 2) พุทธศาสนากับความคิดทางการเมือง

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2101 / PS190

Close หน้าต่างนี้
Go Top